Detalii proiect

82.070 km

SC Aecom Ingineria SRL

SC Consitrans SRL

SC Strabag SRL

2011 – 2015

4 echipe

Gps Magellan Pro Mark 3, Gps Leica 530, Statie totala Leica 1200

Lucrari efectuate Proiectarea si marcarea in teren a retelei topografice de sprijin.

Determinarea coordonatelor planimetrice si altimetrice ale punctelor retelei si compensarea riguroasa a acestora.

Realizarea ridicarii terenului initial si intocmirea de planuri de situatie.

Realizarea modelului 3D al terenului si a calculelor volumului de umplututa si sapatura.

Realizarea profilelor transversale si longitudinale.

Trasarea si ridicarea elementelor specifice lucrarilor de drum in diferite stadii de executie: straturi de drum, poduri si podete, taluzuri, stalpi electrici, parapet rutieri, limite de siguranta a autostrazii, parcari, spatii de servicii.

Asistenta topografica pe toata durata desfasurarii proiectului.

Share project: