Scanare 3D pentru intocmire relevee si verificare verticalitate stalpi structura de rezistenta

Detalii proiect

Suprafata: 42.000 mp

Numar echipe: 1 echipa

Aparatura folosita: Scaner HDS LEICA C10

Lucrari efectuate

Generarea unui plan de scanare in urma analizei din teren, astfel incat sa existe o acoperire uniforma obiectivului si sa se regasesca toate detaliile necesare solicitate de beneficiar in norul de puncte final.

Scanarea s-a efectuat din 44 statii de scanare, pentru a putea genera un nor de puncte complet al intregului obiectiv.

Prelucrarea datelor brute obtinute in urma scanarii si alinierea/registrarea automata si/sau manuala a norilor de puncte.

Realizarea sectiunilor plane, longitudinale si transversale.

Realizarea relevelor, extragerea datelor necesare verificarii verticalitatii stalpilor si intocmirea documentatiei finale.

 

Share project: